Problemy z basem i nie tylko

Problemy z basem

Ze względu na sposób rozchodzenia się fali akustycznej w pomieszczeniu wiele problemów sprawia najniższe pasmo częstotliwości akustycznych, czyli po prostu bas. Najbardziej wrażliwym miejscem pod względem problemów z niskimi tonami są narożniki pomieszczenia odsłuchowego.

W zakresie do ok. 300 Hz mogą tworzyć się w pomieszczeniu tzw. fale stojące. Powstają one w wyniku nakładania się dwóch fal o takiej samej częstotliwości i zmierzających w tym samym kierunku, ale przeciwnych w fazie. Występowanie fal stojących zależy m.in. od wymiarów i proporcji między poszczególnymi ścianami pomieszczenia. Wytworzenie się fali stojącej może z jednej strony spowodować wzmocnienie niskich tonów, a z drugiej ich całkowite wygaszenie. Może to objawiać się charakterystycznym dudnieniem dźwięku.
Dźwięk będzie inaczej docierał do odbiorcy, jeśli pomieszczenie będzie miało szerokość o wiele większą niż długość, a inaczej, gdy sytuacja będzie odwrotna, tzn. długość pomieszczenia będzie znacznie większa niż szerokość. Istotna jest również odległość słuchacza od systemu głośnikowego. Im jest ona większa, tym istotniejszą rolę zaczynają odgrywać fale odbite od ścian, podłogi i sufitu niż fala bezpośrednia (dźwięk docierający do słuchacza z kolumn głośnikowych bez dodatkowych odbić).
W zakresie niskich częstotliwości pasma akustycznego może się pojawiać tzw. echo trzepoczące, inaczej echo wielokrotne. Dźwięk wywoływany przez to zjawisko przypomina trzepot ptasich skrzydeł (stąd to określenie). Jest to powtarzająca się wielokrotnie sekwencja odbić fali pomiędzy refleksyjnymi płaszczyznami. Wynika ono najczęściej z równoległości ścian, od których odbija się dźwięk. Echo trzepoczące najczęściej spotykane jest w niewielkich pomieszczeniach odsłuchowych. „Lekarstwem” na to niepożądane zjawisko może być wyłożenie jednej ze ścian materiałem pochłaniającym dźwięk. Należy jednak mieć na względzie proporcje między wytłumieniem poszczególnych ścian. Zbyt duże wytłumienie prawej lub lewej strony pomieszczenia może zaburzyć symetrię sygnału stereofonicznego.
Pamiętajmy, że na poziom niskich tonów ma wpływ także odległość kolumn głośnikowych od ściany pomieszczenia. Jest to istotne zwłaszcza wtedy, gdy otwór bass-reflex w kolumnie znajduje się z tyłu obudowy. Im bliżej ściany będzie znajdowała się kolumna głośnikowa tym większa szansa na to, że niskie tony ulegną wzmocnieniu. Zapobiec temu może odpowiednie wytłumienie tylnej ściany (znajdującej się za systemem odsłuchowym).
Dobrze jest, jeśli pomiędzy kolumnami a słuchaczem nie będą znajdowały się dodatkowe przeszkody, nawet w postaci stołu czy ławy, nawet jeśli przykryte są obrusem. Płaska powierzchnia blatu również może być dodatkowym elementem, od którego w niepożądany sposób będzie odbijał się dźwięk wytwarzany przez głośniki w kolumnach.

Każde pomieszczenie odsłuchowe na swój sposób wpływa na dźwięk docierający do użytkownika. Problemy pod względem akustyki pomieszczenia mogą sprawiać zarówno duże, jak i małe pomieszczenia odsłuchowe. Akustykę pomieszczenia odsłuchowego można poprawić za pomocą odpowiedniego umeblowania. Pomóc może np. duży i miękki dywan.

2016-08-23

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2019 InfoMarket