GRUPA AMICA

Podsumowuje pierwszy kwartał 2024 roku

Podsumowuje pierwszy kwartał

Największy polski producent AGD, podobnie jak cała branża, odczuwał w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku skutki utrzymującego się słabszego popytu konsumpcyjnego na dobra trwałe w Europie. Przełożyło się to na ograniczone możliwości generowania zysków pomimo realizacji szeregu działań dostosowawczych i optymalizacyjnych.

Grupa Amica w okresie styczeń-marzec 2024 roku zanotowała 628,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek o 12proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2023. Niższy popyt został odnotowany we wszystkich głównych kategoriach asortymentowych oraz na wszystkich głównych rynkach geograficznych poza Polską, gdzie sprzedaż produktów i towarów handlowych wzrosła o blisko 12 proc. rdr.

Wynik lepszy niż rok wcześniej

W pierwszym kwartale 2024 roku widoczny był niższy poziom kosztów transportu w ujęciu rok do roku, w tym cen kontenerów, dzięki czemu możliwe stało się zwiększenie marży na zysku ze sprzedaży towarów. Pozytywne były również niższe koszty sprzedaży, które Grupa zawdzięcza głównie obniżeniu kosztów napraw i magazynowania. Z kolei niższe koszty ogólnego zarządu związane były z optymalizacją kosztów administracyjnych. Nie pozwoliło to jednak na wzrost rezultatów - Grupa Amica zanotowała w okresie styczeń-marzec bieżącego roku spadek wyniku EBITDA (do 22,6 mln zł), zysku operacyjnego (do 8,1 mln zł) i zysku brutto (do 1,8 mln zł). Saldo rozliczeń instrumentów zabezpieczających ryzyko kursów walutowych oraz redukcja kosztów odsetkowych ze względu na zmniejszenie wartości zadłużenia to główne czynniki, dzięki którym w pierwszym kwartale 2024 roku Grupa Amica zanotowała zysk netto (3,1 mln zł) wobec straty przed rokiem (-0,9 mln zł). Na koniec marca br. Grupa Amica dysponowała 131,5 mln zł gotówki i jej ekwiwalentów, co było poziomem nieco wyższym niż rok wcześniej.

Grupa-Amica-podsumowuje-pierwszy-kwartal-2024-roku-3

 

Michał Rakowski wiceprezes Grupy Amica ds. Finansów i HR.

- W pierwszych miesiącach 2024 obserwowaliśmy kontynuację negatywnych tendencji popytowych, z jakimi cała europejska branża AGD mierzyła się również w roku 2023. Utrzymywały się także wysokie koszty surowców, komponentów, wyższe niż przed rokiem były również wynagrodzenia pracowników.

Praca nad kapitałem obrotowym i strukturą bilansu sprawiła, iż pomimo niższych rezultatów operacyjnych poprawiliśmy wiele wskaźników finansowych. Dług netto do EBITDA spadł na koniec marca bieżącego roku do 0,51 wobec 2,41 przed rokiem. Z kolei wskaźnik RONA, pokazujący zwrot z aktywów netto, wzrósł z 6,7 proc. do 10,8 proc.. Korzystniejsze wartości odnotowaliśmy również dla klasycznych wskaźników zadłużenia czy płynności finansowej.

Zwiększenie efektywności energetycznej

Wśród wydarzeń pierwszego kwartału warto wymienić wprowadzenie w styczniu kogeneracji do procesu wytwórczego, co zmniejsza emisję CO2 oraz zwiększa efektywność energetyczną zakładu we Wronkach. Dzięki temu Amica obniży koszty zakupu energii elektrycznej i planuje skorzystać z premii za wyprodukowaną energię, co wspiera bardziej ekologiczną produkcję. Nastąpiła też zmiana modelu biznesowego zależnej spółki Hansa, która podpisała umowę licencyjną i serwisową z lokalnym partnerem. Kolejną ważną inicjatywą było uruchomienie procesu znakowania płyt indukcyjnych w technologii druku cyfrowego InkJet, pozwalając na bardziej elastyczną i wydajną produkcję, dostosowaną do indywidualnych potrzeb klientów.

Silna kondycja finansowa

Grupa Amica wyróżnia się nie tylko atrakcyjnymi produktami i silną kondycją finansową, ale również dbałością o kwestie ESG. Spółka została wyróżniona w maju tego roku przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych poprzez nominowanie do nagrody Herosa Rynku Kapitałowego – obecnie trwa głosowanie. Grupa Amica realizuje zaprezentowaną w grudniu 2022 roku Strategię Zrównoważonego Rozwoju „Action for Climate”, która wyznacza cele społeczne i zarządcze w perspektywie roku 2025 i 2030, a także środowiskowe do 2040 i 2050 roku.

Na rzecz lokalnej społeczności

Grupa Amica od lat angażuje się w życie lokalnych społeczności. W ramach siódmej edycji charytatywnego biegu Niebieska Fala, promującego aktywność fizyczną i świadomość autyzmu, Amica zapewniła nagrody dla zwycięzców. W biegu wzięło udział 1200 osób, w tym prawie 80 pracowników firmy. Ponadto, w ramach 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zwycięzcy organizowanej przez Amikę licytacji mieli okazję zwiedzić nowoczesną fabrykę oraz najwyższy magazyn AGD w Polsce. Kontynuując też swoje zaangażowanie w edukację, Grupa Amica aktywnie współpracuje ze studentami i wykładowcami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wspierając ich rozwój i kształcenie.

2024-07-03
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket