ELECTRO-SYSTEM , REMONDIS

Współpraca zakładu przetwarzania z sieciami handlowymi [promocja]

Współpraca zakładu przetwarzania z sieciami handlowymi

REMONDIS Electrorecycling, oferuje usługi w zakresie odbioru, transport oraz przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego oraz zużytych baterii i akumulatorów. Grupa REMONDIS posiada w Europie 11 zakładów przetwarzania zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Francji, Austrii, Holandii oraz Belgii i jest największym recyklerem ZSEE w Europie.

(Fot. Anita Sawicka - dyrektor ds. handlowych REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.)

W Polsce spółka rozpoczęła działalność w 2005 r. i świadczy kompleksowe usługi w zakresie zagospodarowania elektroodpadów. Współpracuje z organizacjami odzysku ZSEE oraz jako podmiot reprezentujący realizuje obowiązki podmiotów wprowadzających na polski rynek baterie i akumulatory, sukcesywnie rozwijając własną sieć zbiórki ZSEE oraz baterii i akumulatorów.

Współpraca z sieciami handlowymi

Współpraca z sieciami handlowymi jest istotnym elementem budowania strategii rynkowej REMONDIS Electrorecycling. Polskie prawo narzuca szereg wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska na sprzedawców detalicznych, którzy są zobowiązani m.in. do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu od konsumentów przy zakupie nowego produktu tego samego rodzaju. Ponadto jednostki handlowe o powierzchni powyżej 400 m2 muszą zapewnić punkty zbiórki małogabarytowego zużytego sprzętu. To ważne regulacje, które mają na celu ułatwienie konsumentom pozbycia się starych urządzeń w sposób bezpieczny dla środowiska. Dobra jakość obsługi, a także standardy korporacyjne obowiązujące w Grupie REMONDIS sprawiają, że spółki należące do niej są pewnym partnerem dla sieci sklepów AGD i RTV. Współpraca ta zapewnia szereg korzyści dla obu stron. Zakłady przetwarzania zyskują stały dopływ surowców do recyklingu, co jest kluczowe dla efektywnej działalności oraz aktywnie przyczynia się do tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Odpady stają się cennymi surowcami.

Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozwala na odzyskiwanie wielu cennych materiałów, takich jak metale szlachetne, metale nieżelazne czy też tworzywa sztuczne, które mogą być ponownie wykorzystane w procesie produkcyjnym. Z kolei sieci handlowe otrzymują dzięki współpracy z REMONDIS nie tylko wiarygodnego i stabilnego finansowo partnera, ale także dopasowany do potrzeb i wymagań danej organizacji system odbioru zgromadzonych odpadów.

Wspolpraca-zakladu-przetwarzania-z-sieciami-handlowymi-2

Wiarygodny partner

REMONDIS Electrorecycling jest od wielu lat partnerem w zakresie odbioru zużytego sprzętu dla czołowych sieci handlowych na rynku polskim. Sieci handlowe mają możliwość korzystania w ramach współpracy z REMONDIS z wiedzy praktycznej zarówno w zakresie zagospodarowania odpadów, jak i szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska. Warto podkreślić także, że REMONDIS Electrorecycling od wielu lat bez zastrzeżeń przechodzi coroczne kontrole Inspekcji Ochrony Środowiska, co pozwala budować zaufanie oraz poczucie bezpieczeństwa we współpracy zarówno z sieciami handlowymi, jak i innymi klientami. Spółka jest regularnie poddawana kontroli uprawnionych organów, a także przechodzi coroczne audyty zewnętrzne audytorów EMAS. Ma wdrożony zintegrowany system zarządzania, w skład którego wchodzi certyfikacja zgodna ze standardami ISO 14001:2015, ISO 9001, ISO 50001, a także IWAY.  

Wspolpraca-zakladu-przetwarzania-z-sieciami-handlowymi-5

Dyrektywa WEEE

Dyrektywa WEEE oraz ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym stawiają wysokie wymogi w zakresie technologii przetwarzania urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dzięki nowoczesnym instalacjom REMONDIS Electrorecycling jest w stanie zapewnić odpowiednie poziomy odzysku i recyklingu dla wszystkich grup elektroodpadów. Zapewnia klientom bezpieczeństwo niszczenia danych znajdujących się na nośnikach danych oraz gwarancję zniszczenia znaków firmowych znajdujących się na urządzeniach.

2024-07-05
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket