UOKiK

Poddał kontroli grille elektryczne

Poddał kontroli

Trzy wojewódzkie inspektoraty IH: w Gdańsku, Kielcach i Poznaniu w okresie marzec – czerwiec 2023 r. sprawdziły oznakowanie 8 modeli grilli elektrycznych.

Wszystkie produkty były również weryfikowane w laboratorium – eksperci sprawdzili ich konstrukcję. Sprawdzono 8 sklepów wielkopowierzchniowych, w tym 2, które sprzedawały produkty też przez Internet. Ogółem kontrolą objęto 6 producentów i 2 dystrybutorów. Niektóre grille były wytworzone w Chinach na zlecenie polskich podmiotów, które w świetle przepisów stały się ich producentami. 5 grilli elektrycznych pochodziło z Chin, 2 z Polski i 1 z Turcji. Inspektorzy weryfikowali, czy produkty mają:

  • prawidłową deklarację zgodności,
  • dokumentację techniczną,
  • dane identyfikacyjne,
  • nazwę producenta/importera,
  • informacje identyfikujące grill elektryczny,
  • znak CE,
  • poprawną instrukcję w języku polskim.

Na 8 modeli grilli w 2 stwierdzono nieprawidłowości. W 2 przypadkach wystąpił brak w instrukcji obsługi informacji, które pozwalają na bezpieczne używanie sprzętu. W 1 przypadku wystąpiło oznakowanie sprzeczne z instrukcją, które może skutkować niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.

W laboratorium badawczym sprawdzono bezpieczeństwo konstrukcji produktów. W badaniach laboratoryjnych zbadano wszystkie kontrolowane grille elektryczne (8 modeli). Testy zakończyły się pozytywnymi wynikami. Wykaz skontrolowanych produktów oraz pełny raport dostępne są po zeskanowaniu kodu QR.

Raport_z_kontroli_-_grille_elektryczne-2
2023-11-12
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket