Strona domowa / Artykuły / F-gazy:

F-gazy: od stycznia nowe przepisy

F-gazy:

Od 1 stycznia tego roku wchodzą przepisy o obowiązku sporządzania deklaracji zgodności oraz dokumentacji ustalonej w rozporządzeniu nr 2016/879.

Z dniem 1 stycznia wchodzą w życie przepisy dwóch pierwszych artykułów rozporządzenia Komisji UE nr 2016/879. Pierwszy z nich dotyczy deklaracji zgodności, a mianowicie tego, że unijni importerzy i producenci urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła napełnionych wodorofluorowęglowodorami powinni sporządzać deklaracje zgodności (według art. 14 rozporządzenia nr 517/2014). Ponadto rozporządzenie określa także przepisy dotyczące obowiązku sporządzenia dokumentacji, m.in. deklaracji zgodności, pełnej listy urządzeń wraz z łączną ilością f-gazów podaną w kilogramach, faktury lub potwierdzenia dostawy f-gazów w wypadku substancji dostarczonych przez inne przedsiębiorstwo w UE, dokumentów celnych potwierdzających dopuszczenie wodorofluorowęglowodorów do swobodnego obrotu w UE (w określonych przypadkach) czy dokumentu określającego ilość f-gazów zawartych w urządzeniu (w wypadku zawartych w urządzeniu wodorofluorowęglowodorów przywiezionych przez producenta, lecz niedopuszczonych do obrotu na terenie UE przed napełnieniem nimi urządzenia). Od stycznia 2018 r. z kolei zaczną obowiązywać przepisy kolejnych artykułów: 3 i 4.

2017-01-03

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket