Strona domowa / Nagrzewnice / Artykuły / Nagrzewnice gazowe

Nagrzewnice gazowe - tanie grzanie

Nagrzewnice gazowe

W nagrzewnicach gazowych paliwem wykorzystywanym do ogrzania powietrza jest gaz propan, propan butan lub gaz ziemny. Wydajność i niewysokie koszty związane z eksploatacją powodują, że nagrzewnice gazowe z pewnością sprawdzą się wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża efektywność.

D iałają podobnie jak nagrzewnice olejowe. Proces spalania zachodzi w otwartej komorze grzewczej, do której powietrze wtłaczane jest za pomocą wentylatora. Dla zapewnienia prawidłowego spalania nagrzewnice gazowe należy stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w których zapewniony jest stały dopływ powietrza. Ze względu na tanie paliwo, najczęściej używane są w szklarniach, warsztatach i na budowach, gdzie doskonale przyspieszają twardnienie zapraw wapiennych. Wyróżnia się nagrzewnice gazowe przenośne i stacjonarne.

Przenośne nagrzewnice gazowe

Przenośne nagrzewnice

Są to urządzenia, które skonstruowano z solidnych i trwałych podzespołów, zamkniętych w mocnej, odpornej na działanie niekorzystnych czynników obudowie, przeważnie rurowej. Niewielkie rozmiary i ciężar kilka kilogramów oraz uchwyt lub koła ułatwiające transport, to ich podstawowe zalety użytkowe. Instalacja urządzenia jest bardzo prosta i polega jedynie na podłączeniu butli z gazem. Dla zapewnienia ciągłości pracy przez dłuższy czas do nagrzewnicy można podłączyć również kilka butli za pomocą specjalnego zestawu sprzęgającego.

Przenośne nagrzewnice gazowe mają płynną regulację mocy i są dostępne w wersji z zapłonem manualnym lub elektronicznym. Typowe wyposażenie to: układ zapłonowy, pokrętło elektrozaworu, gazowy zawór bezpieczeństwa z termoparą, reduktor, który wstrzymuje przepływ gazu w przypadku przerwania przewodu gazowego, silnik wentylatora z wyłącznikiem termicznym, termostat przegrzania. Modele z zapłonem elektronicznym mają dodatkowo możliwość podłączenia termostatu pomieszczeniowego, który pozwala precyzyjnie ustawić wymaganą temperaturę w pomieszczeniu, co znacznie obniża koszty eksploatacji.. Szeroki zakres mocy grzewczych od 10 do ponad 100 kW, daje możliwość wyboru urządzenia stosownie do wielkości ogrzewanego pomieszczenia.

Należy jednak pamiętać, że nagrzewnice gazowe do procesu spalania gazu i ogrzania pomieszczenia potrzebują tlenu, a jednym z produktów ubocznych jest woda. Podczas spalania 1 litra gazu oprócz spalin powstaje 1,5 litra wody. 

Nagrzewnice gazowe stacjonarne

Nagrzewnice gazowe

Nagrzewnice gazowe stacjonarne nadają się do ogrzewania małych i średnich obiek tów przemysłowych, magazynowych, handlowych oraz sportowych. W zależności od konstrukcji mogą być montowane na podłodze lub pod sufitem.

Strumień powietrza o temperaturze średniej np. 50 °C, jest mieszany wewnątrz pomieszczenia, a umiejscowienie nagrzewnicy pod stropem i ukierunkowanie strumienia powietrza pionowo w dół, eliminuje efekt zalegania ciepłego powietrza w górnych warstwach pomieszczenia, unikając konieczności stosowania destryfikatorów.

W nagrzewnicach gazowych istotna jest konstrukcja palnika. Najlepsze mają palnik typu Premix do wszystkich rodzajów gazów, umożliwiający płynną regulację mocy cieplnej w zależności od warunków temperaturowych w ogrzewanym pomieszczeniu.

Nagrzewnica może mieć wentylatory osiowe przeznaczone do ogrzewania różnych pomieszczeń przy bezpośrednim nadmuchu ciepłego powietrza z nagrzewnicy. W innej wersji konstrukcyjnej mogą być stosowane wentylatory promieniowe przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń poprzez system kanałów wentylacyjnych oraz do powietrza cyrkulowanego ze świeżym. Wersja bez wentylatorów jest przeznaczona jako moduł grzewczy w centralach wentylacyjnych oraz do zabudowy w systemie kanałów.

Modulacja mocy palnika – oszczędność gazu

Modulacja mocy palnika

Mocą cieplną można sterować manualnie, automatycznie, kondensacyjnie. Modulacja ręczna mocy cieplnej obejmuje zakres 100 proc. do 50 proc. mocy nominalnej. Nagrzewnica w wersji automatycznej kontroluje automatycznie modulację mocy cieplnej w zakresie 100 proc. do 50 proc mocy nominalnej w zależności od ustawionej temperatury.

Dzięki zastosowaniu modulacji mocy palnika, uzyskuje się najbardziej optymalne dopasowanie mocy cieplnej urządzenia do panujących warunków w pomieszczeniu, zapewniając minimalne zużycie gazu.

Dzięki konstrukcji głowicy palnika uzyskuje się optymalne warunki mieszania gazu i powietrza, a tym samym warunki spalania, przez co emisja tlenków azotu NOx jest zredukowana.

Zastosowanie palnika nadmuchowego oraz cichych wentylatorów powoduje zmniejszenie poziomu hałasu. Najlepsze urządzenia są przystosowane do pracy w warunkach kondensacji, odbierając dodatkowe ciepło ze spalin i z powietrza do spalania, co redukuje zużycie gazu i mniejszy hałas. Osiąga się wtedy największą sprawność od 100 proc do 30 proc.

2017-10-18

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket