Strona domowa / Artykuły / Tryby pracy

Tryby pracy okapów

Tryby pracy

Ważnym zagadnieniem związanym z wyborem odpowiedniego modelu okapu jest tryb, w jakim on ma pracować. Z pozoru błahy w teorii wybór okapu jako pochłaniacza lub wyciągu w praktyce staje się coraz częściej zmorą nie tylko dla użytkownika, ale także dla wspólnot mieszkaniowych czy… kominiarzy.

Istotny jest przy tym zarówno etap projektowania kuchni, jak i wybór odpowiedniego okapu. Podstawowym aspektem, na jaki należy zwrócić uwagę, jest to, czy okap może pracować w obu tych trybach – recyrkulacyjnym (jako pochłaniacz) i wywiewowym (jako wyciąg). Większość okapów jest do tego konstrukcyjnie przygotowana, ale – uwaga – nie wszystkie. Następnie należy sprawdzić, czy istnieje możliwość instalacji okapu w efektywniejszym i korzystniejszym pod względem oczyszczania powietrza trybie wywiewowym. W wielu wypadkach jest to, niestety,

Tryb otwarty

W tym trybie, inaczej zwanym trybem wywiewowym, powietrze odprowadzane jest bezpowrotnie do indywidualnego pionu wentylacyjnego lub bezpośrednio na zewnątrz pomieszczenia. Czasem nosi on także nazwę trybu ewakuacyjnego.

Tryb zamknięty

Jest to tzw. obieg recyrkulacyjny, w którym urządzenie pracuje w trybie pochłaniacza. Okap zasysa zanieczyszczone tłuszczami i oparami powietrze i przepuszcza przez filtr absorpcyjny (zwykle węglowy), po czym oczyszczone powietrze trafia z powrotem do pomieszczenia.

Tryby pracy

Okapy mogą pracować w trybie recyrkulacji. Wówczas należy dodatkowo stosować filtr węglowy, który pochłania zapachy. Powietrze zostaje oczyszczone i wdmuchane z powrotem do pomieszczenia.

O czym warto pamiętać?

To, z której opcji skorzystamy, zależy od konstrukcji domu, a więc tego, czy jest to blok, mieszkanie czy segment, oraz od rodzaju jego kominów wentylacyjnych (jeden, dwa, szyb zbiorczy, mechaniczny, pion grawitacyjny itd.). Okap w trybie wyciągu powinien mieć odrębny, własny szyb kominowy. W pomieszczeniu, poza nim, znajdować się powinna dodatkowo niezależna kratka wentylacyjna. Wszystkie nowoczesne domy oraz bloki mieszkalne są w nie już dziś zazwyczaj wyposażone. Trzeba to jednak zawsze bardzo dokładnie sprawdzić. W wielu starej generacji budynkach czy domach mieszkalnych podłączanie okapów do kanałów grawitacyjnych (wywiewnych) jest zabronione, ponieważ mieszkania lub pomieszczenia są wyposażone w tzw. kanały zbiorcze. Gdy do takiego kanału zostanie podłączony okap, wtedy powietrze usuwane z jednego pomieszczenia (mieszkania) będzie wtłaczane do innego. W takim wypadku jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem są okapy o obiegu zamkniętym (pochłaniacze).

Ważne nie tylko filtry

W nowszych mieszkaniach i części domów jedno lub wielorodzinnych separowano kominy bądź budowano wiele niezależnych szybów. Wówczas niekiedy możliwe jest podłączenie okapu jako wyciągu do kratki w kuchni, ale zastrzegamy, że tylko po uprzedniej konsultacji z kominiarzem. Jeśli w pomieszczeniu będzie funkcjonowała kuchnia lub piecyk gazowy, niezbędne może okazać się zastosowanie kratki separacyjnej (dwudzielnej). Inaczej powietrze będzie cyrkulowało swobodnie jedynie w czasie, gdy włączony będzie okap. W pomieszczeniu z jednym kanałem wentylacyjnym stosowanie tego typu kratki zalecamy niezależnie od tego, jakiego typu urządzenia są w nim zainstalowane. Niezmiernie istotną kwestią w wypadku pracy okapu jako pochłaniacza są stosowane w nim filtry, a w wypadku wyciągu jakość i poprawność instalacji przewodów kominowych poprowadzonych między okapem a kominem.

Automatyczna praca

Współczesne modele okapów są nierzadko wyposażone w czujniki. Dzięki nim użytkownik nie musi regulować mocy ssania. Okap robi to automatycznie dzięki sensorom, które kontrolują ilość oparów i samoczynnie dostosowują moc pochłaniania do panujących warunków (tzw. czujnik oparów). W zaawansowanych modelach czujniki same wykrywają dym lub nieprzyjemny zapach, np. papierosów by samoczynnie oczyścić powietrze. Modele uchodzące za automatyczne wybierane są szczególnie chętnie ze względu na odciążenie w obsłudze użytkownika (ten nie musi długo programować opcji okapu, oraz wyłączać ich samodzielnie). Do funkcji automatycznych można zaliczyć redukcję poziomu intensywnego. Dzięki niej okap zmienia tryb pracy samoczynnie z trybu intensywnego na najniższy. Innym przykładem może być funkcja 24 h. Okapy wyposażone w to rozwiązanie stale wentylują pomieszczenie. Funkcja polega na automatycznym włączeniu się okapu co godzinę na 10 min. Ciekawa i bardzo przydatna jest funkcja automatycznej aktywacji okapu. Warto także wspomnieć o funkcji czasu dodatkowego, czyli oczyszczania pomieszczenia jeszcze przez określony czas po wyłączeniu urządzenia. Kiedy użytkownik skończy gotować, model pracuje jeszcze przez ok. 10–30 min. Po tym czasie automatycznie się wyłącza. Producenci również stosują w wyciągach swego rodzaju blokady napływu zimnego powietrza z zewnątrz. Praktyczny okazuje się także minutnik (zasada działania podobna do większości urządzeń).

Tryby pracy
Tryby pracy
Tryby pracy

Wiele spośród dostępnych na rynku modeli okapów może pracować w trybie wyciągu lub pochłaniacza.

Okapy ruchome

Coraz bardziej popularnym rozwiązaniem w segmencie okapów jest stosowanie ruchomych mechanizmów obudowy urządzenia. Taką funkcjonalność najczęściej widać w produktach wyspowych i sufitowych, jednak na rynku nie brakuje modeli ruchomych przyściennych czy też kominowych. Rozwiązanie o którym mowa, daje nie tylko dekoracyjną elastyczność, ale także swobodę w regulacji wysokości podczas przygotowania potraw.

Wybrane modele okapów charakteryzujące się dużą wydajnością

Wybrane modele okapów
2019-03-14

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket