Strona domowa / Artykuły / Parametry

Parametry techniczne okapów

Parametry

Okap, mimo że wydaje się być urządzeniem stosunkowo prostym konstrukcyjnie, opisywany jest z wykorzystaniem wielu ważnych jednostek i parametrów. Ale nie taki diabeł straszny, jak go malują.

Pamiętajmy, że czym innym jest mierzenie wydajności okapu pod kątem jego doboru do kubatury kuchni, a czym innym jest klasa jego efektywności (a więc sprawności). W wypadku okapów występuje wiele jednorodnych jednostek, jak i złożonych parametrów wynikających z określonych wzorów czy zależności. Część z nich opisano i zdefiniowano prawem.

Które parametry są najważniejsze?

To trudne i zarazem złożone pytanie. Dla osób o nastawieniu proekologicznym najważniejsza jest oszczędność i przyjazność środowisku. Inni mogą opierać swój wybór na podstawie oświetlenia i łącznej mocy źródeł światła, jakie zapewnia okap. Dla jeszcze innych najistotniejsze będą gabaryty i szerokość mierzona w milimetrach. Patrząc na problem kompleksowo, wydaje się, że należy podzielić parametry i jednostki na dwie, choć odrębne, to jednak powiązane ze sobą grupy. Z jednej strony będziemy mieli etykietę efektywności energetycznej i ważne na niej oznaczenia. Jednym z tych najistotniejszych jest efektywność energetyczna, która w praktyce wymusza szeroko pojętą jakość i sprawność okapu – w tym jego komponentów. Z drugiej strony na dalszym planie winny być klasa sprawności oświetlenia (choć także ważna). Podobnie ma się rzecz z jednostkami i parametrami – nazwijmy je – klasycznymi. Dobór okapu może być podyktowany wspomnianą szerokością, a także kolorem, typem czy materiałem, z jakiego został wykonany (np. szkło). Mimo to należałoby wyróżnić najważniejsze przy wyborze parametry okapu. Zaliczymy tutaj następujące z nich: szerokość (w mm), wydajność (m3/h), przekrój odpływu (mm) i moc (W). Na miejscu pierwszym należy wymienić nad wyraz istotną kwestię, jaką jest szerokość, która nigdy nie powinna być mniejsza niż szerokość strefy grzewczej. To dość istotna kwestia. Dla uzyskania poprawnej wentylacji ważne jest dobranie okapu do kubatury kuchni. Ważne jest także dobranie odpowiedniej średnicy przekroju dla odprowadzenia powietrza z okapu. Dopiero na końcu można zastanawiać się nad mocą ogólną (tzw. przyłączeniową), która jest sumą mocy silnika, oświetlenia i innych elementów sterowanych elektrycznie.

Parametry

Okap to jedno z najważniejszych kuchennych urządzeń, a zatem niezwykle ważny jest odpowiedni dobór parametrów technicznych do kubatury pomieszczenia, w którym jest on wykorzystywany.

Moc a wydajność i skuteczność okapów

Moc i wydajność okapu to parametry, które uważa się za nierozłączne. Tymczasem wcale nie są one od siebie wprost zależne. Doskonale widać to w wypadku wysokiej klasy okapów, gdzie stosunkowo mała moc silnika przekłada się na znaczną wydajność w stosunku do modeli konkurencji. Mamy bowiem wtedy do czynienia ze skutecznością, a więc swego rodzaju „jakością” (sprawnością) okapu. Wpływ na ten stan rzeczy ma wiele elementów, poczynając od klasy silników, konstrukcji wentylatora czy budowy samego okapu. I ten parametr obejmuje w części m.in. etykieta efektywności energetycznej dla okapów. Niezależnie od rozważań nad sprawnością okapu warto pamiętać, że odpowiedni dobór wydajności okapu (a nie jego mocy!) jest podstawowym warunkiem dobrze zaprojektowanej kuchni. Wydajność urządzenia podaje się w metrach sześciennych na godzinę (m3/h). Parametr ten oznacza ilość powietrza, jaką okap może przefiltrować (wymienić) w danym pomieszczeniu w ciągu godziny. Sama wydajność okapów waha się od 100 do 1200 m3/h i więcej, co w warunkach domowych w zupełności wystarcza. Pewnym wyjątkiem może być sytuacja, w której montujemy wyciąg nad kominkiem. Wtedy mamy jednak do czynienia z konstrukcją specjalną. W zastosowaniach domowych odpowiednio dobrany okap o największej efektywności powinien w ciągu godziny przefiltrować powietrze w pomieszczeniu od sześciu do dziesięciu razy. Za minimalną granicę skuteczności urządzenia uważa się sześciokrotność, aczkolwiek jest to tylko założenie teoretyczne. W praktyce przesuwanie się poniżej tej granicy nigdy nie powinno mieć miejsca ze względów czysto fizycznych. Uwaga! Wydajność okapu jest wprost proporcjonalna do konstrukcji kanału wentylacyjnego, jego długości, średnicy wylotu oraz zastosowanych złączek czy reduktorów. Elementy te wraz z podaną normą pomiaru wydajności okapu muszą każdorazowo być brane pod uwagę i należy ich bezwzględnie przestrzegać. Straty w wydajności okapu przy niewłaściwym projekcie bądź za sprawą zawyżonego pomiaru mogą w pewnych sytuacjach dochodzić nawet do 50 proc.

Parametry

Wprowadzane na rynek nowe modele okapów są nie tylko coraz wydajniejsze, ale również coraz bardziej energooszczędne.

Jak dobrać wydajność okapu do pomieszczenia?

Najprostszą metodą jest pomnożenie powierzchni podłogi pomieszczenia podanego w metrach kwadratowych przez jego wysokość. Uzyskamy wtedy kubaturę kuchni mierzoną w metrach sześciennych. Następnie wynik trzeba pomnożyć przez 6 (jeśli chcemy dobrać urządzenie pracujące w absolutnym minimum zalecanej skuteczności) lub przez 12 (gdy chcemy uzyskać maksymalną wydajność). Za optymalny, uśredniony stan wymiany powietrza w pomieszczeniu można więc przyjąć zakres od 8 do 10 razy w ciągu godziny. Założenie to odnosi się do kuchni zamkniętych. Jeśli natomiast kuchnia otwarta jest na salon lub przedpokój, wówczas trzeba uwzględnić jego powierzchnię w obliczeniach, ale tylko z założeniem, że pod uwagę bierzemy pierwszą, najbliżej sąsiadującą z kuchnią kubaturę. Warto pamiętać, że im większa wydajność okapu, tym głośniejsza praca silnika (wentylatora). W wypadku mieszkań czy domów wielopoziomowych zbyt duża wydajność okapu może powodować zakłócenia w równowadze wentylacji i ciśnień w całym pomieszczeniu, a w krańcowych sytuacjach np. ściągać w zimie chłód z wyższych kondygnacji.

Etykieta efektywności energetycznej okapu

Z początkiem 2015 r. w całej Unii Europejskiej weszła w życie regulacja prawna, która ujednolica etykiety energetyczne dla okapów. Dzięki temu konsument może neutralnie i rzetelnie porównać urządzenia w tej samej kategorii produktowej w każdym kraju UE. W 2015 r. obowiązywała jeszcze klasa efektywności energetycznej od A do G, jednak już rok później – w styczniu 2016 zaczęła obowiązywać nowa skala klas, tj. od A+ do F. To jednak nie koniec restrykcji. Od 1 stycznia 2018 r. roku okapy muszą pracować w klasach od A++ do E, a w 2020 r. wejdzie w życie regulacja o klasach od A+++ do D.

Parametry

Etykieta efektywności energetycznej okapu dWK98PR60 marki Bosch.

Wraz z wprowadzeniem polityki zmiany etykiet ma poprawić się wydajność urządzeń i ich energooszczędność. Z rynku z czasem wycofane powinny być modele najmniej efektywne. Ma to również zmniejszyć zapotrzebowanie na energię w skali globalnej. Ważne: od stycznia 2016 r. rozporządzenie nr 65/2014 wprowadza nowe regulację dotyczące etykietowania okapów kuchennych. Etykieta została zaprojektowana tak, aby dostarczyć szczegółowych informacji, które w czytelny sposób przekażą podstawowe parametry urządzenia. Dzięki temu, klient porówna wszelkie cechy charakterystyczne dla danego modelu, i oceni, które urządzenie jest wydajniejsze, a także bardziej energooszczędne. Etykieta efektywności energetycznej powinna zawierać takie informacje jak: nazwę producenta/dostawcy i ewentualnie znak towarowy, identyfikator modelu (zgodny z oznaczeniem stosowanym przez producenta), literowe oznaczenie klasy efektywności energetycznej (wierzchołek strzałki zawierającej oznaczenie klasy danego okapu kuchennego zawsze znajduje się na tej samej wysokości, co odpowiedni wierzchołek strzałki klasy efektywności energetycznej na obowiązującej skali klas), średnie roczne zużycie energii elektrycznej wyrażone w kWh, klasę wydajności przepływu dynamicznego, klasę efektywności oświetlenia wykorzystywanego przez okap, klasę wydajności filtracji tłuszczów (określającą względną część zanieczyszczeń osadzonych na fi ltrach okapu i obliczaną zgodnie ze rozporządzeniem Komisji UE), poziom hałasu generowanego przez urządzenie podczas pracy (wyrażony w decybelach i zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej).

Podstawowe błędy popełniane

W modelu Onyx-V marki Faber wykorzystano technikę Sil & Still, która pozwala osiągnąć klasę efektywności energetycznej A++, a do tego zapewnia stosunkowo cichą pracę urządzenia.

Podstawowe błędy popełniane przy montażu okapu

Podstawowe błędy

1. Montaż okapu w trybie wyciągu w sytuacji, kiedy uniemożliwiają to czy wręcz zabraniają tego uwarunkowania techniczne;

2. Niewłaściwy montaż okapu w szafkach kuchennych połączony z nieszczelnym odprowadzeniem mas powietrza na zewnątrz (utrata sprawności okapu);

3. Zastosowanie rur o nieodpowiednim przekroju i prowadzenie ich pod zbyt dużymi kątami do kanału wentylacyjnego;

4. Instalacja urządzenia zbyt blisko płyty grzejnej (elektrycznej lub gazowej), co może doprowadzić do uszkodzenia okapu;

5.  Źle dobrana masa okapu przyściennego lub sufitowego do konstrukcji ściany (lub sufitu podwieszanego) – może wywoływać rezonanse zwiększające głośność pracy urządzenia;

6. Źle dobrana szerokość oraz moc i wydajność okapu – zakłóca to efektywność wentylacji w całym domu.

Parametry pracy okapu na przykładzie modelu Onyx-V marki Faber

Parametry pracy okapu na przykładzie modelu

Wybrane modele okapów wyróżniające się niskim rocznym zużyciem energii

Wybrane modele okapów
2019-03-14

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket