Strona domowa / Prawa

Prawa autorskie

Wydawcą portalu www.infoprodukt.pl jest spółka InfoMarket spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa.

Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i przetwarzanie materiałów zawartych na stronie www.infoprodukt.pl (w tym zdjęć, opisów produktów, artykułów i znaków graficznych) w całości lub też w części, bez wyraźnej pisemnej zgody Wydawcy. Naruszenie prawa autorskich Wydawcy skutkować będzie dochodzeniem roszczeń przewidzianych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 666) przeciwko sprawcy naruszenia.

x

Kontakt z redakcją

© 2021 InfoMarket