Strona domowa / Nasze magazyny

Nasze magazyny

InfoProdukt to specjalistyczny magazyn informacyjno-poradnikowy, omawiający wybraną grupę produktów z aktualnej oferty producentów. Jego uniwersalny przekaz dostosowany jest do różnych grup odbiorców, dzięki czemu dystrybucja magazynu odbywa się zarówno w kanale handlowym, jak i konsumenckim.

Periodyk występuje zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Niezależnie od formy, jego niepowtarzalnym i niespotykanym na rynku rozwiązaniem technologicznym jest cyfrowy, tagowo-indeksowy układ. W praktyce użytkownik może jednym ruchem przenieść magazyn do świata wirtualnego (smartfon, tablet, PC) i nie tylko przeglądać magazyn on-line, ale oglądać za jego pomocą sparowane z tematyką poradnika filmy czy prezentacje. Co więcej, Czytelnik może łączyć się także ze stronami WWW, aktualnymi promocjami czy wyprzedażami.

Magazyn tworzony jest przez najlepszych w kraju fachowców i dziennikarzy przy ścisłym współudziale producentów. W praktyce InfoProdukt łączy więc zaawansowaną wiedzę ekspercką z uproszczonym stylem dziennikarskim. Wyjątkowym walorem InfoProduktu jest także szeroki, ale zarazem skondensowany i dostosowany do każdego odbiorcy, przekaz. Układ InfoProduktu oparty jest na wnikliwym tekście, systematyzującym rynek i omawiającym poszczególne grupy z danej kategorii asortymentowej. Tekst podstawowy obudowany jest modułami, w których znajduje się szereg informacji praktycznych.

Ulotki informacyjne o InfoProdukt, cenniki reklam i inne materiały dostępne są w zakładce „Reklama/Wykazy i propozycje wydań oraz Reklama/Prezentacje i pliki do pobrania”.

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2021 InfoMarket